Meny

European Vocational Skills Week

Med anledning av Finlands EU-ordförandeskap arrangeras huvudevenemanget under den europeiska yrkesutbildningsveckan i Finland i år. Den europeiska yrkesutbildningsveckan ordnas av Europeiska kommissionen varje år. Syftet med veckan är att ge yrkesutbildningen positiv synlighet och att erbjuda yrkesutbildningsaktörer från olika delar av Europa möjlighet att samtala och bilda nätverk.

På de talrika möten och seminarier som ingår i huvudevenemanget i Helsingfors behandlas bland annat framtida kompetensbehov i arbetslivet och förutseende av behoven, kontinuerligt lärande och livslång handledning samt digitalisering.

Kontaktperson: [email protected]

Tidpunkt

14.10.2019 – 18.10.2019

Plats

Mannerheimintie 13, Helsinki, Finland

Arrangör

Undervisnings- och kulturministeriet