Meny

Europeiska jämställdhetsinstitutets jämställdhetsindex 2019

För att presentera den senaste jämställdhetsutvecklingen anordnar Europeiska jämställdhetsinstitutet en heldagskonferens i samarbete med Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd.

Jämställdhetsindexet 2019 visar hur jämställdhetsläget i Europeiska unionen ser ut för närvarande. Det jämför riktningen och utvecklingen sedan 2005, ger en inblick i varje lands resultat och visar områden där det finns utrymme för förbättring. Utöver att belysa könsklyftorna visar indexet också de olika verkligheter som människor i vårt samhälle står inför beroende på faktorer som ålder, utbildningsnivå, födelseland, funktionsnedsättning och familjetyp. Detta års index har en särskild tematisk inriktning: balans i arbetslivet och dess koppling till jämställdhet.

Arrangör: Finlands social- och hälsovårdsministerium i samarbete med Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

Kontaktperson: Eeva Raevaara, Finlands social- och hälsovårdsministerium, eeva.raevaara(a)stm.fi

Tidpunkt

15.10.2019

Plats

Bryssel

Arrangör

Social- och hälsovårdsministeriet