Meny

Möte mellan generaldirektörerna med ansvar för sammanhållningspolitik, territoriell sammanhållning och stadsfrågor

Generaldirektörerna med ansvar för sammanhållningspolitik, territoriell sammanhållning och stadsfrågor behandlar på sitt möte förslagen till förordningar om sammanhållningspolitiken 2021–2027. Europeiska kommissionen lade fram förslagen i maj 2018.

Inom den del som gäller territoriell sammanhållning behandlas dessutom förnyelsen av EU:s territoriella agenda ända fram till 2020. Ministrarna med ansvar för territoriell sammanhållning godkände förnyelsen 2011. När det gäller stadsutveckling, behandlas EU-agendan för städer och genomförandet av den. Ministrarna med ansvar för stadsutveckling införde agendan för städer 2015. Mötet arrangeras av arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet.

regionalt samarbete
stadspolitik

Tidpunkt

15.10.2019 – 17.10.2019

Plats

Mannerheimintie 13, Helsinki, Finland

Arrangör

Arbets- och näringsministeriet
Miljöministeriet
EU2019FI