Meny

Gemensam workshop för CIS-arbetsgruppen för grundvatten och expertgruppen för genomförandet av dricksvattendirektivet

På den gemensamma workshoppen om EU:s ramdirektiv för vatten (miljöministeriet) och dricksvattendirektivet (social- och hälsovårdsministeriet) behandlas ömsesidig synergi och samordning av det aktuella dricksvattendirektivet och grundvattendirektivet.

Tidpunkt

16.10.2019

Plats

Snellmaninkatu 9-11, Helsinki, Finland

Arrangör

Miljöministeriet
EU2019FI