Meny

The New Information Architecture as a Driver for Efficiency and Effectiveness in Internal Security

Den 16 oktober 2019 kommer eu-LISA att vara värd för den sjätte årskonferensen ”The New Information Architecture as a Driver for Efficiency and Effectiveness in Internal Security” i Tallinn i Estland. Konferensen kommer att ordnas tillsammans med Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd.

I år kommer konferensen att fokusera på de snabba förändringar inom frihet, säkerhet och rättvisa som orsakas av digitaliseringen och på den nya informationsarkitektur som förutses i den senaste lagstiftningsutvecklingen. På konferensen diskuteras bland annat typerna av förändringar, realiserbar effektivitetsökning, utmaningar för och specifika effekter på brottsbekämpningen samt gränsverksamhet. Vidare kommer framtidsutsikter att utforskas genom diskussion om rollen för analys, artificiell intelligens och annan teknisk utveckling och deras potential att främja företagsprocesser inom området för rättsliga och inrikes frågor.

Konferensen förväntas samla cirka 180 företrädare för medlemsländerna, EU:s institutioner och byråer, akademiska världen och industrin.

Arrangör: eu-LISA

Kontaktperson: Kristi Kallaste, eu-LISA

Plats: Tallinn, Estland

Tidpunkt

16.10.2019

Plats

Annan ort i Europa

Arrangör