Meny

Yrkesinspektörskommittén (Slic)

På mötet i yrkesinspektörskommittén samarbetar man i frågor som gäller arbetsmiljötillsynen i EU. På mötet behandlas framtida arbetsformer och de utmaningar som de medför för de nationella arbetsmiljömyndigheterna, särskilt på vilka sätt tillsynen genomförs och hur man i framtiden säkerställer sund och trygg arbetsmiljö. Syftet med mötet är att sprida god praxis i fråga om arbetsmiljötillsynen i EU. Mötet ordnas under varje ordförandeskapsperiod.

Tidpunkt

17.10.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

Social- och hälsovårdsministeriet
EU2019FI