Meny

Hybrid Threats – Hybrid Response in Modern Security Environment

Konferensen bidrar till den europeiska och transatlantiska diskussionen om säkerhet. Avsikten är att diskutera hybridhot, att höja medvetenheten, att identifiera risker och möjligheter och att tillsammans motverka hybridhot.

Konferensen arrangeras av Finlands EU-ordförandeskap och Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot.

Konferensen riktar sig till tjänstemän på hög nivå inom förvaltningen i EU:s och Natos medlemsländer samt i det östliga partnerskapets länder och de sydosteuropeiska länderna. Vid konferensen tillämpas Chatham House-regeln.

Ett begränsat antal platser har reserverats för medierna. Sista anmälningsdagen är den 4 oktober. Mer information fås av Päivi Tampere, kommunikationschef, Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot, tfn +358 40 1203 788, paivi.tampere(a)hybridcoe.fi.

Preliminärt program

8.30 Anmälan

9.15 Öppningsanförande av inrikesminister Maria Ohisalo

9.30 Inledningsanförande om agendan för och motverkande av hybridhot, Teija Tiilikainen, direktör, Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot

9.45–11.15 Paneldiskussion I: När är det fråga om ett hybridhot eller hybridangrepp?

11.15–11.30 Paus

11.30–13.00 Paneldiskussion II: Framtida demokrati, demokrati i framtiden

13.00–14.30 Lunch

Under lunchpausen kan deltagarna ta del av verksamheten vid avdelningarna i Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot. Verksamheten i kompetenscentrets intressenätverk, enhet för forskning och analys, enhet för utbildning och övning, enhet för kommunikation och enhet för internationella förbindelser presenteras.

14.30–16.00 Paneldiskussion III: Effekten av framtida teknik på kritisk infrastruktur i hybridscenarier

säkerhet och trygghet

Tidpunkt

23.10.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

EU2019FI