Meny

Disability Employment Forum

Vid evenemanget diskuteras de partiellt arbetsföras ställning, kunskaper och arbetskraftspotential på arbetsmarknaden. Vi försöker hitta sätt att ur det framtida arbetets perspektiv höja sysselsättningsgraden och öka de partiellt arbetsföras möjligheter.

Arrangörer: Vates-stiftelsen, Autismi-ja Aspergerliitto

Kontaktpersoner: Kaija Ray, Vates-säätiö och Tarja Parviainen, Autismi-ja aspergerliitto

Tidpunkt

24.10.2019

Arrangör

Mer information