Meny

From Tampere 20 to Tampere 2.0

Towards a new programme (2020 -2024) for EU migration and asylum policies 20 years after the Tampere Conclusions?

Konferensen lyfter fram värdegrunden för slutsatserna från Tammerfors. Utifrån innehållet i slutsatsernas olika politikområden lägger man fram relevanta förslag och idéer för kommissionens nya kollegium när det gäller att utforma asyl-, migrations- och integrationsprogram. 

Konferensen arrangeras av Finlands kontaktpunkt för det europeiska migrationsnätverket, nätverket Odysseus och European Policy Centre. Dessa främjar med hjälp av denna internationella konferens på hög nivå kunskapsbaserat beslutsfattande, politikanknuten forskning samt bildning av nätverk mellan relevanta aktörer, så att Europas gemensamma mål i migrationsfrågor kan uppnås. 

Arrangör: Finlands nationella kontaktpunkt i det europeiska migrationsnätverket och Odysseus Network

Kontaktpersoner[email protected], [email protected]

Tidpunkt

24.10.2019 – 25.10.2019

Plats

Mannerheimintie 13, Helsinki, Finland

Arrangör