Meny

Informellt möte i arbetsgruppen för de mänskliga rättigheterna

Yhteysviranomaisten kokouksen teemana on siviilioikeudellisen yhteistyön edistäminen EU:n jäsenvaltioiden välillä. Osallistujina on muun muassa tuomareita ja muita oikeusalan toimijoita.

Tidpunkt

24.10.2019

Plats

Mannerheimintie 13, Helsinki, Suomi

Arrangör

Justitieministeriet