Meny

Medlemsstaternas arbetsgrupp för modernisering av det statliga stödet (SAM-WG)

På arbetsgruppens möte diskuteras aktuella frågor i fråga om statligt stöd. Arbetsgruppen är ett viktigt samarbetsforum för kommissionen och EU:s medlemsstater när det gäller tillämpningen av EU:s regler om statligt stöd. Fungerande regler om statligt stöd och fungerande tillsyn över tillämpningen av dem är vitalt med tanke på en fungerande inre marknad.

Tidpunkt

24.10.2019 – 25.10.2019

Plats

Mannerheimintie 13, Helsinki, Finland

Arrangör

Arbets- och näringsministeriet