Meny

Möte mellan EU:s, USA:s och Kanadas experter på skydd av kritisk infrastruktur

EU:s, Förenta staternas och Kanadas experter diskuterar bästa praxis, lagstiftning och kritiska beroendeförhållanden när det gäller skydd av kritisk infrastruktur.

Tidpunkt

29.10.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

Inrikesministeriet