Meny

Kanta-tjänsterna – erfarenheterna och fortsättningen i digitaliseringen av socialvården och hälso- och sjukvården i Finland

På webinariet berättar vi hur Finlands Kanta-tjänster fungerar, hur ibruktagandet av tjänsterna skedde och vad som bidrog till att utvecklingen av denna unika nationella uppsättning av tjänster lyckades. Dessutom berättar vi hur Kanta-tjänsterna – hörnstenen i digitaliseringen av socialvården och hälso- och sjukvården i Finland – kommer att utvecklas den närmaste framtiden. Webinariet är avsett för beslutsfattare, utvecklare och experter inom informationsförvaltningen i socialvården och hälso- och sjukvården i Europa.
 

Arrangör: Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Kontaktpersoner: Viveca Bergman och Riikka Rossi, THL

Tidpunkt

31.10.2019

Arrangör