Meny

EASA Safety Conference

En årlig konferens om säkerheten i den civila luftfarten, som ordnas av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) tillsammans med Transport- och kommunikationsverket (Traficom). I år fokuserar konferensen på säkerheten i den kommersiella luftfarten och temana är följande: vinterverksamhet, digitalisering och artificiell intelligens, transport av litiumbatterier, säkerhetsledarskap och framtidsutsikter.

Arrangörer: Trafik- och kommunikationsverket (Traficom) i samarbete med Europeiska byrån för luftfarssäkerhet (Easa)

Mer information: Pekka Henttu, Traficom

Tidpunkt

4.11.2019

Plats

Crowne Plaza Helsinki - Hesperia, Mannerheimintie, Helsinki, Finland

Arrangör