Meny

Helsinki Education Week

Helsinki Education Week erbjuder program för elever och studerande i olika åldrar samt för alla som intresserar sig för inlärning och utveckling av inlärning. Målgruppen för evenemanget är förutom internationella experter på inlärning även lärare, elever, studerande och föräldrar från Finland, framför allt från Helsingfors.

Arrangörer: Helsingfors stads ansvarsområde Fostran och utbildning, HundrED

Kontaktperson: Ilona Taimela, Helsingfors stad

Tidpunkt

4.11.2019 – 10.11.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

Mer information