Meny

Tool Fair XIV – #know-how

Tool Fair är ett internationellt evenemang, som finansieras av programmet Erasmus+. Evenemangets mål är att främja icke-formellt lärande och användning av olika verktyg i det internationella ungdomsarbetet. Experter inom ungdomssektorn från olika delar av Europa och dess närområden lär sig innovativa tillvägagångssätt och utbyter god praxis. Det är första gången Finland är värd för evenemanget Tool Fair. Temat för det 14:e Tool Fair-evenemanget är sakkunskap om ungdomsarbete. Fokus ligger särskilt på kunskaperna om ungdomsarbete, på ungdomsarbetsutbildningen och på anknytande forskning. 

Deltagarna har också möjlighet att ta del av det lokala ungdomsarbetet i Rovaniemi och de olika formerna av ungdomsarbete i Finland.

Arrangörer: Utbildningsstyrelsen, ungdomstjänsterna i Rovaniemi stad, resurscentrumet SALTO EuroMed

Kontaktperson: Irmeli Karhio, Utbildningsstyrelsen

Tidpunkt

4.11.2019 – 8.11.2019

Plats

Annan ort i Finland

Arrangör