Meny

Hybridkonferens: Critical connections, continuity and supply – Assessing the security of European critical infrastructure and functions in a hybrid threat context

äkerheten hos kritisk infrastruktur och i leveranskedjor är en grundläggande förutsättning för säkerheten i samhället och för en välfungerande ekonomi. Skydd av nätverk, knutpunkter och försörjning i och utanför Europeiska unionen är avgörande om Europa vill skydda alla sina medborgare och förbättra sin ekonomiska och tekniska konkurrenskraft. Redan i dagsläget bör inte bara transportnät eller tillhandahållande av offentliga tjänster betraktas som kritisk infrastruktur. I denna digitala tidsålder måste vi utvidga vår definition till att omfatta digitala nät, bank- och finanstjänster samt även livsmedel och folkhälsa. Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd och EU:s institut för säkerhetsstudier kommer att föra samman politiska beslutsfattare samt företrädare för industrin, tankesmedjor och den akademiska världen vid en högnivåkonferens om kritisk infrastruktur, kontinuitet hos kritiska funktioner och försörjningstrygghet. Konferensen syftar inte bara till att öka medvetenheten om den gränsöverskridande karaktären hos leveranser och nätverk i Europa, utan även till att främja gränsöverskridande och sektorsövergripande samarbete i EU.

Arrangör: Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd tillsammans med EU:s institut för säkerhetsstudier (EUISS)

Kontaktperson: Axel Hagelstam, axel.hagelstam(a)formin.fi

Tidpunkt

6.11.2019

Plats

Bryssel

Arrangör