Meny

Informellt möte i arbetsgruppen för strukturåtgärder

På det informella mötet i Europeiska unionens råds arbetsgrupp för strukturåtgärder behandlas förslagen till förordningar om sammanhållningspolitiken 2021–2027. I maj 2018 offentliggjorde Europeiska kommissionen förslagen till förordningar, och förhandlingarna mellan medlemsländerna och Europaparlamentet fortsätter under Finlands EU-ordförandeskap. På mötet fortsätter behandlingen av förslagen till förordningar. Dessutom tar man del av resultaten i Finlands strukturfondsprojekt.

 

regionalt samarbete

Tidpunkt

6.11.2019 – 8.11.2019

Plats

Yliopistonkatu 8, Rovaniemi, Finland

Arrangör

Arbets- och näringsministeriet