Meny

Security Research Event 2019

Vid seminariet möts myndigheterna, industrin och forskningsaktörer kring aktuella utmaningar inom EU:s säkerhetsforskning. Seminariets teman är bland annat gränsförvaltning, terrorism, hybridhot för den inre säkerheten samt artificiell intelligens. Utöver paneldiskussioner och inledningsanföranden finns det ett så kallat projektexpo där olika projekt för säkerhetsforskning som fått EU-finansiering presenterar sina resultat. Finansiärer är inrikesministeriet och Europeiska kommissionen.

Arrangörer: Inrikesministeriet, Generaldirektoratet för migration och inrikes frågor

Kontaktperson: Hanna-Miina Sihvonen, inrikesministeriet

Tidpunkt

6.11.2019 – 7.11.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör