Meny

Directors of Schools and Institutes of Public Administration

Temana på mötet mellan direktörerna för europeiska tjänstemannaskolor är bland annat förtroende, förändringen inom den offentliga förvaltningen och dess inverkan på tjänstemannautbildningen, framtiden för offentligt ledarskap samt digitalt lärande. Hur kan vi i en föränderlig värld bäst säkerställa medborgarnas förtroende för förvaltningen? Hur kan vi bäst stödja såväl kunskaperna hos statsförvaltningens organisationer och arbetstagare som etisk verksamhet i förvaltningen samt förbättra tillgängligheten till tjänster?

Arrangör: HAUS kehittämiskeskus

Kontaktperson[email protected]

Tidpunkt

7.11.2019 9.00 – 8.11.2019 19.00

Plats

Helsingfors

Arrangör