Meny

Ett kunnigt Europa – kunniga människor i Finland

EU:s roll och framtid som kunskapsfrämjare. Evenemanget riktar sig till intressentgrupper och är inte öppet för allmänheten.

Arrangör: Bildningsarbetsgivarna rf

Kontaktperson: Piia Alvesalo, Bildningsarbetsgivarna rf

Tidpunkt

7.11.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör