Meny

It-konferens: Europeiska unionens roll i den globala it-politiken

Under de senaste åren har Europeiska unionen vidtagit aldrig tidigare skådade åtgärder för att stärka sin motståndskraft mot cyberhot och för att stärka mekanismerna för internationellt samarbete när det gäller att bemöta skadlig verksamhet i cyberrymden. Förändringstakten och komplexiteten hos de rättsliga och politiska utmaningarna inom it-området samt den internationella utvecklingen innebär att det finns ett behov av kontinuerlig anpassning och planering. Konferensen erbjuder möjlighet till framåtblickande reflektion, särskilt vid inledningen av EU:s nya institutionella period

Kontaktperson: Anni Hellman, [email protected]

Tidpunkt

8.11.2019

Plats

Bryssel

Arrangör

Utrikesministeriet