Meny

Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott) om utbildningsfrågor

Viktiga punkter på dagordningen

  • Ändamålsenlighet, effektivitet och kvalitet i utbildningen
  • Livslångt lärande: teknisk och grön omställning
  • Det europeiska området för utbildning
  • Artificiell intelligens i utbildningen

rådet
utbildning

Tidpunkt

8.11.2019

Plats

Bryssel

Arrangör

Europeiska unionens råd