Meny

Seminarium om ett tillgängligt Europa för alla

Ett europeiskt seminarium om läget i fråga om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet.
I EU främjas tillgängligheten i stor omfattning i samband med att skapa ett tillgängligt och nåbart Europa för alla invånare och i samband med planering som lämpar sig för alla (design for alla). På det sättet skapas utöver välbefinnande också tillväxtpotential genom nya lösningar, som främjar allas delaktighet oberoende av funktionsnedsättningar. Sålunda har vårt tema en nära anknytning till ordförandeskapets tema välfärdsekonomi.

Arrangörer: Handikappforum rf/European Disability Forum 

Kontaktpersoner: Sari Kokko och Pirkko Mahlamäki, Handikappforum ry

Tidpunkt

8.11.2019

Plats

Scandic Park Helsinki, Mannerheimintie, Helsinki, Suomi

Arrangör