Meny

Working Group of Enforcement Officers (WGEO)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) ordnar under Finlands EU-ordförandeskap åtta möten med anknytning till verksamheten i nätverket för europeisk läkemedelstillsyn. EU-ländernas läkemedelsverk, Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska kommissionen hör till nätverket för läkemedelstillsyn. Två av mötena är möten mellan direktörerna för medlemsländernas läkemedelsverk och de övriga mötena är möten i läkemedelskommittéer eller olika kommittéers gemensamma möten. Dessa möten brukar ordnas av EU-ordförandeskapslandets läkemedelsmyndighet. 

Arrangör: Fimea och Heads of Medicines Agencies i samarbete med Livsmedelsverket i Finland

Kontaktperson[email protected][email protected]

Tidpunkt

10.11.2019 9.00 – 13.11.2019 19.00

Plats

Helsingfors

Arrangör