Meny

Möte mellan SIS/Sirene-cheferna

Cheferna för de centraliserade informationspunkterna för utbyte av brottsinformation inom Schengen diskuterar aktuella frågor.

säkerhet och trygghet

Tidpunkt

11.11.2019

Arrangör

Inrikesministeriet