Meny

Arkitektur för det allmännas bästa - arkitektur och bebyggd miljö av hög kvalitet för alla

Tisdagen den 12 november 2019 ordas ett expertseminarium i Bio Rex i Helsingfors. Seminariet anknyter till temat Arkitektur och bebyggd miljö av hög kvalitet för alla i Europeiska unionens råds arbetsplan för kultur 2019–2022 samt till det nationella arkitekturpolitiska programarbete som kommer att inledas.

I programmet framhävs arkitekturen som en bransch som på ett balanserat sätt kombinerar kulturella, sociala, ekonomiska och miljömässiga och tekniska synpunkter för det allmännas bästa. 

Arrangörer: Suomen Arkkitehtuuriliitto SAFA, undervisnings- och kulturministeriet, Arkkitehtuurin tiedotuskeskus

Kontaktperson: Paula Huotelin, Suomen Arkkitehtuuriliitto SAFA

Tidpunkt

12.11.2019

Plats

Bio Rex Helsinki Lasipalatsi, Mannerheimintie, Helsinki, Finland

Arrangör