main-mobile-navigation-header

Vision Zero Summit 2019

På konferensen uppdateras det s.k. Vision Zero-tänkandet när det gäller att främja säkerheten i arbetet, att främja arbetshälsan och att främja välbefinnandet i arbetet. Vi får ta del av den senaste forskningen och av god praxis på arbetsplatserna och i expertorganisationerna. På programmet finns också besök på arbetsplatser. Deltagarna erbjuds möjlighet att online lära sig mer om Vision Zero-tänkandet före konferensen.

Konferensen arrangeras av Arbetshälsoinstitutet tillsammans med det finländska forumet Nolla tapaturmaa och i samarbete med Vision Zero Fund, som är ett initiativ av G7-länderna och administeras av Internationella arbetsorganisationen (ILO), samt International Social Security Association (ISSA) och deras globala kampanj Vision Zero. Konferensen finansieras även av Arbetarskyddscentralen.

Arrangör: Arbetshälsoinstitutet i Finland och det finländska forumet Nolla tapaturmaa (noll olycksfall) 

Kontaktperson[email protected]

Tidpunkt

12.11.2019 9.00 – 14.11.2019 19.00

Plats

Helsingfors

Arrangör

Mer information