main-mobile-navigation-header

DLM Forums medlemsmöte

DLM Forums medlemmar samlas var sjätte månad för att utbyta erfarenheter och utvecklingsplaner när det gäller hantering av digital information. Huvudtemat för mötet i Helsingfors är ”tillförlitlig digital förvaring”. Ämnet behandlas både utifrån allmänna tekniska lösningar och nationella erfarenheter och projekt.

Arrangör: Riksarkivet i Finland

Kontaktpersoner: [email protected], [email protected]

Tidpunkt

14.11.2019 9.00 – 15.11.2019 19.00

Plats

Helsingfors

Arrangör

Mer information