Meny

Konferensen SET-Plan

Den strategiska EU-planen för energiteknik strävar efter att påskynda utvecklingen och ibruktagandet av koldioxidsnål energiteknik. Uppnåendet av målen granskas årligen vid den konferens som ordnas i EU-ordförandeskapslandet och som sammanför beslutsfattare, myndigheter, intressegrupper och forskare. Öppnings- och avslutningstalen på den högklassiga konferensen hålls av kommissionsledamöter och ministrar från ordförandelandet.

energi

Tidpunkt

13.11.2019 – 15.11.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

Arbets- och näringsministeriet

Mer information