Meny

Möte i nätverket för det ömsesidiga informationssystemet om social trygghet (Missoc)

Missoc (det ömsesidiga informationssystemet om social trygghet) är EU-ländernas gemensamma informationssystem för social trygghet. På mötet uppdateras innehållet i jämförelsetabeller. Finlands nationella tema är försöket med basinkomst.

Syftet med mötet är att främja jämförbarheten av data i den valda huvudkategorin. Mötet ordnas under varje ordförandeskapsperiod.

Tidpunkt

14.11.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

Social- och hälsovårdsministeriet