Meny

Möte mellan direktörerna för livsmedelssäkerhetsverk

Möte mellan ledningarna för myndigheterna med ansvar för tillsynen över livsmedelssäkerheten i EU-länderna. Även Norge och Schweiz deltar. 

Arrangör: Livsmedelsverket i Finland

Kontaktperson[email protected]

Tidpunkt

14.11.2019

Arrangör