Meny

Möte i den ständiga kommittén för europeiska läkare samt seminarium om välfärdsekonomi i samband med mötet

Den ständiga kommittén för europeiska läkare (CPME) företräder de europeiska nationella läkarförbunden. Välfärdsekonomin är ett tema för social- och hälsovårdsministeriet under Finlands EU-ordförandeskap och EU:s ministerråd antog slutsatser om välfärdsekonomi i oktober. 

Seminariet riktar sig till medlemmarna i den ständiga kommittén för europeiska läkare och informerar läkarna om temat och utmanar dem att fundera över hur de kan främja det i sina egna organisationer och länder.

Arrangör: Den ständiga kommittén för europeiska läkare (CPME) och Finlands Läkarförbund

Kontaktperson: Mervi Kattelus, mervi.kattelus(a)laakariliitto.fi

Tidpunkt

15.11.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör