Meny

Forum för justitie- och inrikesministrarna från EU och västra Balkan

I enlighet med Thessaloniki-uttalandet har justitie- och inrikesministrarna enats om att sammanträda regelbundet inom ramen för ett forum mellan EU och västra Balkan för att diskutera frågor av gemensamt intresse, för att se över framstegen i länderna i regionen och för att diskutera viktigare utvecklingstendenser i EU. Årliga möten mellan ministrarna med ansvar för utrikes frågor, rättsliga frågor och inrikes frågor hålls vid behov. Anslutande länder och kandidatländer är fullt involverade.

Plats: Skopje

Kontaktpersoner: 
Finlands justitieministerium, Marina Venäläinen, tfn +358 295 150 236 
Finlands ständiga representation vid EU, Marja Kartila, tfn. +32 473 534099
Finlands inrikesministerium, Kia Vertio, tfn +358 295 488 374

Tidpunkt

18.11.2019 – 19.11.2019

Plats

Annan ort i Europa

Arrangör