Meny

Plant Protein Seminar

Temat för detta två dagar långa seminarium är marknaden för vegetabiliska proteiner. Vid seminariet kommer man att belysa de möjligheter som förslaget till ny gemensam jordbrukspolitik ger sektorn för vegetabiliska proteiner samt att presentera pågående forsknings- och innovationsprojekt om vegetabiliska proteiner. Seminariet är ett utmärkt tillfälle för livsmedels- och foderindustrin att diskutera temat. Dessutom kommer man att försöka identifiera de största möjligheterna och utmaningarna inom primärproduktionen av vegetabiliska proteiner.

Arrangör: Organisationen Vilja-alan yhteystyöryhmä VYR ry

Kontaktpersoner: Hanna Helkkula, Max Schulman, [email protected]

Tidpunkt

18.11.2019 – 19.11.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör