Meny

7th CEPOL Management Board Meeting

Förvaltningsstyrelsen i Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpnings (Cepol) samlas två gånger om året i respektive EU-ordförandeland. På mötena diskuteras och fattas det beslut om de strategiska riktlinjerna för Cepols utbildningsverksamhet inom brottsbekämpning.

Arrangör: Polisyrkeshögskolan

Kontaktperson: Pasi Kemppainen och Anni Kinnunen, Polisyrkeshögskolan

Tidpunkt

19.11.2019 – 20.11.2019

Arrangör