Meny

Allmänna rådet

Viktiga frågor på dagordningen

  • Den fleråriga budgetramen 2021–2027: förhandlingar
  • Förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 12–13 december 2019
  • Stärkande av rättsstatsprincipen
  • Utvidgningen och stabiliserings- och associeringsprocessen efter Europeiska rådets möte i oktober

allmänna rådet

Tidpunkt

19.11.2019

Plats

Bryssel

Arrangör

Europeiska unionens råd