Meny

Europeiska forumet för elektroniska komponenter och system (Efecs) 2019

Europeiska forumet för elektroniska komponenter och system 2019 sammanför de viktigaste aktörerna inom industrin för elektroniska komponenter och system samt inom den övriga industri som utnyttjar dessa komponenter och system. Evenemanget erbjuder företag möjlighet att bilda nätverk.  Det är viktigt att industrin för elektroniska komponenter och system är framgångsrik, eftersom möjlighet att snabbt börja tillämpa de nyaste branschinnovationerna är av strategisk betydelse med tanke på den övriga industrins konkurrenskraft.

Tidpunkt: 19–21.11.

Arrangörer: AENEAS, ARTEMIS-IA, EPoSS, ECSEL Joint Undertaking och Europeiska kommissionen, in samarbete med EUREKA.

inre marknad

Tidpunkt

19.11.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

Arbets- och näringsministeriet

Mer information