Meny

Europeiska unionens nätverka för genomförande och upprätthållande av miljölagstiftning (Impel)

Temat för Impel-mötet är främjande av genomförandet av EU:s miljölagstiftning. Dagordningen för mötet utarbetas hösten 2019, men på den finns åtminstone de projekt som genomförts 2019 och de projekt som planerats för 2020, kommissionens anförande, läget i kommissionens projekt Environmental Compliance Assurance, inklusive tillämpningen av EU:s Århuskonvention.

klimat

Tidpunkt

19.11.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

Miljöministeriet