Meny

Vem ansvarar för jämställdhet? Institutionella mekanismer för jämställdhet i Europeiska unionen

Har EU uppnått sina mål i fråga om institutionella mekanismer för jämställdhet? Hur stora är framstegen? Vilka utmaningar och prioriteringar ligger framför oss? Ta reda på detta vid Europeiska jämställdhetsinstitutets (EIGE) heldagskonferens, som anordnas i samarbete med Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd.

Europeiska jämställdhetsinstitutet kommer att redogöra för de viktigaste resultaten av sin studie ”Institutional mechanisms for gender equality and gender mainstreaming” (institutionella mekanismer för jämställdhet och jämställdhetsintegrering). Vi kommer att diskutera trender med medlemsländerna, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och företrädare för det civila samhällets organisationer, arbetsmarknadens parter och den akademiska världen.

Bland annat följande kommer att diskuteras:

 The future of gender equality: what are the goals and challenges for gender equality policies and gender mainstreaming?

  •  Framtida jämställdhet: Vilka är målen och utmaningarna för jämställdhetspolitiken och jämställdhetsintegreringen?
  •  Integrering av jämställdhet i alla politikområden: Hur integreras jämställdhet effektivt i EU:s strategi efter 2020?
  •  Vilka konsekvenser får förändringar i budgetar och strukturer för jämställdhet?

Seminariet kommer att bidra till diskussioner i och framtida politiska initiativ från det nyvalda Europaparlamentet, den nyutnämnda kommissionen och medlemsländerna.

Arrangör: Finlands social- och hälsovårdsministerium i samarbete med Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

Kontaktperson: Eeva Raevaara, Finlands social- och hälsovårdsministerium, eeva.raevaara(a)stm.fi

Tidpunkt

19.11.2019

Plats

Bryssel

Arrangör

Social- och hälsovårdsministeriet