Meny

COMP + PDCO + CAT

Kommittén för särläkemedel, pediatriska kommittén och kommittén för avancerade terapier

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) ordnar under Finlands EU-ordförandeskap åtta möten med anknytning till verksamheten i nätverket för europeisk läkemedelstillsyn. EU-ländernas läkemedelsverk, Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska kommissionen hör till nätverket för läkemedelstillsyn. Två av mötena är möten mellan direktörerna för medlemsländernas läkemedelsverk och de övriga mötena är möten i läkemedelskommittéer eller olika kommittéers gemensamma möten. Dessa möten brukar ordnas av EU-ordförandeskapslandets läkemedelsmyndighet. 

Arrangör:  Fimea, Europeiska läkemedelsmyndigheten

Kontaktperson[email protected][email protected]

Tidpunkt

20.11.2019 9.00 – 22.11.2019 19.00

Plats

Helsingfors

Arrangör