Meny

Conference and Plenary Meeting of the Permanent Committee on Cadastre in the European Union (PCC)

På PCC:s möten behandlas frågor som rör fastighetsregistrering, den nationalekonomiska betydelsen av register samt fastighetsförvärv på såväl nationell som europeisk nivå. Perspektiven är bland annat tekniken, lagstiftningen, institutionerna och processerna.

Arrangör: Lantmäteriverket

Kontaktperson: Pekka Halme, Lantmäteriverket

Tidpunkt

20.11.2019 – 21.11.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör