Meny

Artificiell intelligens, robotteknik och autonoma system som förbättrar invånarnas välmående

Arrangörer: Social-  och hälsovårdsministeriet tillsammans med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Mer information: Cristina Andersson, Develor

Tidpunkt

21.11.2019 – 22.11.2019

Plats

Helsinki, Suomi

Arrangör

Social- och hälsovårdsministeriet