Meny

Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott)

Viktiga frågor på dagordningen

  • En resolution om den hållbara utvecklingens kulturella dimension 
  • En offentlig debatt om den europeiska kulturella, kreativa och audiovisuella Industrins starka sidor, innovationspotential och globala konkurrenskraft
  • Slutsatser om bekämpning av korruption inom idrotten
  • Slutsatser om skydd av barn inom idrotten
  • En offentlig debatt om olika sätt att främja goda styrelseformer inom idrotten
  • Slutsatser om digitalt ungdomsarbete
  • Slutsatser om utbildning av ungdomsarbetare
  • En offentlig debatt på temat En vision för ungdomsarbetet i Europa – klimatförändringar, ungdomar och ungdomsarbete

Tidpunkt

21.11.2019 – 22.11.2019

Plats

Bryssel

Arrangör

Europeiska unionens råd