Meny

Möte mellan de ombud som företräder medlemsstaterna inför Europeiska unionens domstol

De ombud som företräder medlemsstaterna inför Europeiska unionens domstol.

domstolsväsen
organisationer
rätt

Tidpunkt

22.11.2019

Arrangör

Utrikesministeriet