Meny

Espon-vecka

Syftet med programmet Espon 2020 är att stärka den regionala dimensionen i europeiskt beslutsfattande. Programmet stöder detta mål genom att producera och förmedla forskningsdata om regioner till olika målgrupper på såväl regional, nationell som EU-nivå. Seminariet Espon har som mål att stärka interaktionen mellan forskare och beslutsfattare och att informera om färska forskningsresultat.

Under Espon-veckan 25–29.11.2019 hålls också ett möte i den uppföljningskommitté som styr genomförandet av programmet, ett möte i den arbetsgrupp som bereder programmet för Espon 2020+ och möten mellan programmets nationella kontaktpunkter.

  1. övervakningskommittén för samarbetsprogrammet Espon 2020
  2. gemensam arbetsgrupp för Espon 2020+
  3. Espon-seminarium
  4. möte mellan de nationella kontaktpunkterna

forskning
regionalt samarbete

Tidpunkt

25.11.2019 – 29.11.2019

Plats

Mikonkatu 9, Helsinki, Finland

Arrangör

Arbets- och näringsministeriet

Mer information