Meny

Högnivåkonferens om dataekonomi

Högnivåkonferensen om dataekonomi kommer att samla en bred uppsättning av synpunkter på olika aspekter i dataekonomin för att kunna lägga fram lösningar och fastställa principerna för en hållbar, konkurrenskraftig och människoorienterad dataekonomi. Programmet kommer att fokusera på temat människocentrerad dataekonomi ur den offentliga och den privata sektorns, de icke-statliga organisationernas och det civila samhällets perspektiv. Konferensen förväntas samla en inflytelserik grupp på 400 deltagare, som företräder EU:s medlemsstater och institutioner, företag och affärslivet samt det civila samhället. De kommer att diskutera och utforma principerna för den fortsatta utvecklingen av Europas dataekonomi.

Konferensen ordnas av kommunikationsministeriet, finansministeriet och undervisnings- och kulturministeriet.

Presentation av föreläsarna

Principles for a human-centric, thriving and balanced data economy

inspelning från konferensen: https://www.youtube.com/watch?v=xOJoXCjo_NA

SWIPO Code of Conduct https://valtioneuvosto.fi/en/project?tunnus=LVM019:00/2019

 

Tidpunkt

25.11.2019 – 26.11.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

Kommunikationsministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Finansministeriet

Mer information