Meny

Möte mellan vatten- och havsdirektörerna i EU

Huvudtemat för mötet mellan vatten- och havsdirektörer är resultaten av den bedömning av hur ramdirektivet för vatten fungerar som kommissionen låtit utföra, feedbacken på den andra vattenvårdsperioden samt slutsatserna om den perioden, översikten över genomförandet av ramdirektivet om en marin strategi (om kommissionen färdigställt den) och genomförandet av direktivet under den andra perioden, särskilt efter det målsatta året 2020.

Dessutom strävar Finland eventuellt efter att på mötet behandla synergier mellan olika direktiv och harmonisering av direktiven.

klimat

Tidpunkt

26.11.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

Miljöministeriet