Meny

Stöd för en inkluderande och våldsfri barndom

Konferensen har som mål att stärka det europeiska samförståndet om sätten att främja en inkluderande och våldsfri uppväxtmiljö för barn. Även projektet EU-Promise och modellen Barnahus (LASTA) beaktas. Temana diskuteras med utgångspunkt i politik, lagstiftning, forskning och verksamhetskulturer. Konferensen erbjuder möjlighet till reflexion, dialog och lärande tillsammans.

Arrangörer: Institutet för hälsa och välfärd (THL) och social- och hälsovårdsministeriet

Kontaktpersoner: Viveca Bergman och Riikka Rossi, THL

Tidpunkt

26.11.2019

Arrangör