Meny

Stoppa bakslaget – stoppa våld i familjen och i nära relationer

Våld och familjevåld som drabbar kvinnor är ett allvarligt problem i Europeiska unionen. På konferensen görs en lägesbedömning av våld i familjen och i nära relationer och av genomförandet av Istanbulkonventionen i medlemsländerna och EU samt diskuteras sätt att förebygga och stoppa våld i familjen och i nära relationer. Den första dagen fokuserar vi på dem som drabbats av våld och den andra dagen på barnens perspektiv.

Till konferensen inbjuds EU:s och medlemsländernas beslutsfattare samt europeiska och nationella organisationer.

Arrangörer: Ensi- ja turvakotien liitto, social- och hälsovårdsministeriet, Women Against Violence Europe

Kontaktperson[email protected]

Tidpunkt

26.11.2019 9.00 – 27.11.2019 19.00

Plats

Paasivuorenkatu 5, Helsinki, Finland

Arrangör